Vervoer

Mocht u door gebrek aan welke omstandigheden dan ook, niet instaat zijn om naar Bella Vita Beek te komen, kunt u gebruik maken van de interne vervoersregeling.

Let op! Dit geldt alleen voor cliënten die woonachtig zijn in de Westelijke Mijnstreek.