Belangrijk nieuws!!!!

Wij willen jullie op de hoogte brengen dat wij begin 2020 een nieuwe locatie openen in Limbricht; Bella Vita Limbricht.

Na een kleine verbouwing hopen wij van 27-01-2020 gasten te mogen ontvangen. Deze locatie wordt gemanaged door twee (mannelijke) enthousiaste en ervaren zorgprofessionals. Bij deze nieuwe locatie zal de rode draad van Bella Vita Beek strikt worden doorgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. Kleinschaligheid, vraaggerichte zorg, vertrouwen en humor blijven de keywords binnen ons Bella Vita.

Daarom willen wij vanaf begin november starten met intakes voor deze nieuwe locatie, zodat plaatsing zo soepel mogelijk kan verlopen. (intakes vinden plaats op de locatie in Beek)

Daarnaast willen wij jullie laten weten dat wij bijna klaar zijn met de verbouwing van Bella Vita Beek. Dit betekend dat we 5 extra plaatsen per dag kunnen aanbieden. Door een cliëntenstop is onze wachtlijst is flink afgenomen en willen wij jullie laten weten dat wij weer gasten op intake kunnen laten komen.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie bel of mail gerust.


Bella Vita Beek, of te wel “Het mooie leven”

Bella Vita Beek is een kleinschalige dagbesteding waar de cliënt centraal staat. Ons doel is dat we mensen een mooie en vooral zinvolle dag kunnen bieden. Bij ons staat gezelligheid, zich thuis voelen en het samen zijn voorop! We streven er naar om mensen uit het sociale isolement te halen en/of te houden om zo nader tot elkaar te komen.

Door de cliënten van Bella Vita Beek een gevarieerd en gestructureerd dagprogramma aan te bieden, willen we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het welbevinden van onze cliënten in stand proberen te houden en waar mogelijk bevorderen.

Deze dagbesteding vindt plaats in een ruime en gezellige omgeving in het centrum van Beek (LB), waarbij in een huiselijke sfeer passende activiteiten en een daginvulling geboden wordt. Elke dag zijn er gekwalificeerde medewerkers aanwezig die zowel verzorgende taken verrichten, als activiteiten aanbieden.

Bij Bella Vita Beek wordt een gevarieerd dagprogramma geboden met vele diverse activiteiten, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geheugentraining, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten en andere bakactiviteiten.

Voor een visuele gewaarwording kunt u altijd vrijblijvend binnen lopen bij ons… de koffie staat voor u klaar!

Graag willen we u ook onze mooie locatie laten zien: